EDUNVALVONTA

Kirkon Alat on ainoa kirkon sektorin itsenäinen pääsopijajärjestö, joka neuvottelee kolmella sopimusalalla jäsentensä palvelus- ja virkasuhteiden ehdoista ja eduista.

Liitto antaa työsuhde- ja lainopillista neuvontaa sekä palkkatilastoihin perustuvia tietoja esim. työnhakutilanteissa.

Sopimusalojen VES/TES:it löydät Kirkon alojen jäsensivuillamme, jonne pääset tunnuksilla. Tunnusten tilaukset saat jäsenpalvelusta puh. 0207 912 530.

Kirkon alat ry:n:n tehtävät ja palvelut

Kirkon alojen ammattijärjestö Kirkon Alat ry on Suomen evankelis-luterilaisen, Suomen ortodoksisen kirkon sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ammattiliitto, joka edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa, valvoo ja edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä sekä toimii jäsenkuntansa ammatillisen aseman vahvistamiseksi kirkossa ja yhteiskunnassa.

Kirkon Alat ry:n keskeisin tehtävä on osallistuminen kolmella sopimusalallaan virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin, sopimusten tulkinta sekä luottamusmiesten ja jäsenten neuvonta sopimusasioissa. Liitto antaa muutoinkin eri tavoin työelämäkysymyksiin liittyvää neuvontaa ja tukea jäsenilleen.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenenä Kirko Alat osallistuu kirkon sektorin edustajana työpoliittisten asioiden valmisteluun ja kehittämiseen sekä välittää oman sektorinsa tietoa keskusjärjestölle. Liittomme tekee osaltaan esityksensä tulopoliittisen kokonaisratkaisun valmistelijoille ja antaa muita kirkon alan työelämää koskevia lausuntoja. Kirkon Alat ry:lla on edustuksia myös keskusjärjestön päättävissä elimissä.

Kirkon Alat ry:lla on ev.lut. kirkon työpaikoilla noin 400 luottamusmiestä, joilla on kirkon luottamusmiessopimuksen ja pääsopimuksen mukaiset valtuudet edustaa liiton jäseniä paikallisneuvotteluissa sekä virka- ja työehtosopimusten tulkinta- ja soveltamisasioissa. Liitollamme on luottamusmiehiä myös kaikissa kristillisissä järjestöissä, jotka ovat sopimuksen piirissä sekä ortodoksisen kirkon sopimuksen mukaan kaikissa hiippakunnissa ja Helsingin seurakunnassa. Kirkon Alat ry:n jäseniä on runsaasti myös kaikkien työntekijöiden joukosta valittavien työsuojeluvaltuutettujen joukossa.

Ota yhteyttä Kirkon alat ry:n lakimiehiin:

Anna-Maria Numminen
anna-maria.numminen(at)kirkonalat.fi
0207 912 538